BEJELENTKEZÉS
felhasználói név

jelszó

 
 
 
Hírek
Közgyűlés 2012/1.

Tisztelt Egyesületi Tagtársunk!

Értesítjük, hogy Egyesületünk

2012. május 24-én , csütörtökön, 14.30 órakor

tartja rendes évi Közgyűlését Budapest, XI., Bartók B. út 15/A, félemelet 16. sz. alatti székhelyén, melyen megjelenésére feltétlenül számítunk.

Napirend:

  1. Az Elnökség beszámolója és előterjesztése
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése
  3. A 2011. évi mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyása
  4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
  5. Egyesületi területi csoportok ujjászervezése
  6. Felügyelő Bizottsági tag visszahívása, új tag választása.
  7. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlésen a tagság 50 %-a + 1 fő nem jelenik meg, úgy 15 órakor ismételt közgyűlést tartunk, ahol a Közgyűlés a meghirdetett napirendi pontokban - a megjelentek számától függetlenül - határozatképes.

Egyesületünk éves közhasznú jelentésébe, valamint kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlegébe, bárki betekinthet az Egyesület titkárságán, vagy a honlapon www.opakfi.hu

A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, hogy Közgyűlésünkön részt venni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy a közgyűlési anyagok az OPAKFI honlapján www.opakfi.hu megtalálhatóak lesznek május hónap közepétől.

Budapest, 2012. április 24.

 

Üdvözlettel:

Dr.Lupkovics Gábor sk.    Kvojka Ferenc sk.
 elnök    főtitkár

 vissza  
Láthatóvá vált a zaj...