Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

 az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI) Környezetvédelmi Szakosztályának
tisztújító üléséről

 Időpont: 2010. november 30. kedd 15.00 óra

Helyszín: OPAKFI Budapest XI. ker. Bartók Béla út. 15/A fél emelet 16.

 A szakosztály elnöke, Rakics Róbert megállapította, hogy az ülésen megjelent 21 fő (csatolt jelenléti íven részletezve), és mivel a szakosztály aktuális taglétszáma 27 fő, így az ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv írására felkérést kapott Dr. Varga Judit, hitelesítésére Kovács Máté és Mózer László. A felkérést felek elfogadták.

A jelölő bizottság

elnöke:   Papp Zoltán

tagjai:     Dr. Csoknyai Istvánné és
Rózsahegyiné Csapó Olga

A jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy sem hozzá, sem a bizottság tagjaihoz nem érkezett új jelölési javaslat a jelenlegi szakosztály elnökön és a vezetőség tagjain túlmenően. Más jelölésre a helyszínen sem került sor. A jelölőbizottság elnöke ennek megfelelően javasolta a  jelenlegi elnök újraválasztását. Megjelentek egyhangúlag, egy tartózkodással Rakics Róbertet választották meg a Környezetvédelmi Szakosztály elnökének.

A jelölőbizottság elnöke javasolta az elnökség tagjainak újraválasztását. A választmány egyhangúlag, három tartózkodással az elnökség tagjává választotta Bibók Zsuzsannát, Tátrai Ildikót és Steiner Ferencet. Az ellenpróba egyik esetben sem hozott változást.

Az OPAKFI Környezetvédelmi Szakosztályának új vezetősége:

elnök:                            Rakics Róbert

vezetőségi tagok:      Bibók Zsuzsanna
Tátrai Ildikó
Steiner Ferenc

A tisztújító szakosztályi ülés ezzel véget ért, az összejövetel szakmai előadással folytatódott.

Készítette:    Dr. Varga Judit

Hitelesítette: Mózer László
Kovács Máté

Láthatóvá vált a zaj...